g/b]jL >L Zj]tsfnL dfO{

नरदेवी भगवतीको प्रारम्भिक नाउँके थियो यसै भन्न सकिएन । मल्लकालमा आएर उपत्यकाका नेवारहरुले उहाँलाई ‘ङतभुलु’ र पछि ‘ङतमरु’ अजिमा भन्न थाले । आधुनिककालमा आएर नरदेवी भन्न थालियो । नरबली लिने देवी भन्ने अवधारणावश मैतिदेवी, टुँडालदेवी आदि नाउँहरुको नमूनामा उहाँलाई नरदेवी भन्न थालिएको हुनु पर्दछ । उहाँको शास्त्रीय नाउँ चाहिँ श्वेतकाली भएको देखिन्छ र आज हामी उहाँलाई यसै नाउँले मान्दछौं ।

एवंक्रममा नरदेवी टोलको विकास अगाडी बढ्दै जाँदा कान्तिपुर नगरको एक प्रमुख टोलको रुपमा यसको पहिचान पूर्वमल्लकालमा स्थापित भएको देखिन्छ । वर्तमान साँस्कृतिक रुपमा यसको विकास प्राचीन यम्बु अथवा उत्तर टोल (हाल थःने)का असन, वंघः(इन्द्रचोक) र मन्दो(मरु) आदि टोलहरुको विकासको हाराहारी हुँदै गएको हुनु पर्दछ ।

Read more
Events & Activities

what's happening

Our Videos

The Videos we have been covered

More Videos
Contact Detail

नरदेवी श्री श्वेतकाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन समाज