श्री श्वेतकाली माई (नरदेवी)मा वर्षभरि हुने धार्मिक परम्परागत पर्व पुजाः

 

   १‍) सुदि / वदि अष्टमी र चह्रे पुजा – (वार्षिक २४ पर्व)
   २) बीवः क्यनेगु, च्यानुइ मुनेगु – (श्रावण)
   ३) गठाँमुगः चह्रे पुजा – (श्रावण)
   ४) चपातले हुलाः भ्वय् – (श्रावण)
   ५) पंचदान पुजा – (भाद्र)
   ६) चपातले हुलाः भ्वय् , सनाघासा प्रसाद – (भाद्र)
   ७) गुंला पारु भ्वय् – (भाद्र)
   ८) यंकी स्वायेगु (इन्द्र रथारोहण) – (भाद्र)
   ९) लोकेश्वर द्यः ब्वयेगु – (भाद्र)
   १०) येँयाः पुन्ही, डबलीमा होमपुजा – (भाद्र)
   ११) यंकि लियेगु – (भाद्र)
   १२) येँयाः पारु भ्वय् – (असोज)
   १३) घटस्थापना; नलास्वने पुजा, मन्दिर सरसफाई – (असोज)
   १४) महानवमी; स्याक्वत्याकव पुजा – (असोज)
   १५) बिजयादशमी; चालं पुजा – (असोज)
   १६) श्रीघःपुन्ही; लल्ह्वंजया – (असोज)
   १७) बलाचतुर्दशी; चह्रे पुजा – (मंसीर)
   १८) योमरी पुन्ही; पालक्षरिमा किलाय्, होम पुजा – (पुस)
   १९) श्वेतकाली अजिमा प्रतिस्थापन पुजाः (जन्मदिं/बुसादं) – (पुस)
   २०) तःधं गुठी पुजा – (पुस)
   २१) सनागु भ्वय् – (पुस)
   २२) त्वाःया तगो धिमे नासःपुजा – (पुस)
   २३) शिवरात्री; शिलाचःह्रे पुजा – (फाल्गुण)
   २४) बीवः क्यनेगु, च्यानुइ मुनेगु – (चैत्र)
   २५) दुदुं च्याँय् च्याँय् – (चैत्र)
   २६) प्यनहुया स्वाँ तःवनेगु – (चैत्र)
   २७) पिशाच चतुर्दशी (पाहाँचह्रे); श्वेतकाली देवीनाच प्रदर्शन गर्ने – (चैत्र)
   २८) औंसी; डबलीमा देवीनाच नचाइने – (चैत्र)
   २९) पारु; श्वेतकाली खट जात्रा – (चैत्र)
   ३०) चपातले कौलाभ्वय्, ज्याःमह्रः, फैचाभ्वय् र हुलाःभ्वय् – (चैत्र)
   ३१) बौ बइगु (मातातिर्थ चःह्रेको भोलिपल्ट) – (चैत्र)
   ३२) भलभल अष्टमी पुजा – (असार)

 

नोटः  माथी उल्लेखित धार्मिक कार्यको नाम हुबहु नेपालीमा अनुबाद गरिंदा अन्य अर्थ लाग्न सक्ने भएकाले मौलिक नामनैं प्रकाश गरेका छौं ।